referentie-afbeelding zanger en instrumentalist

 

 

* Het Plan

> de spelonk

> uit de werkmap

> aanzet

> bijgevoegd

 

> Resumé

 

> menu

< home

 


IN ANTRO, LIED VAN DE SIBILLE

 

 

 

LIED VAN DE SIBILLE - HET PLAN

 

 

MEER OVER HET LIED ALS OPMAAT VOOR DE LIEDERENFANTASIE 'IN ANTRO'

 

Het gaat hierbij om delen uit het werkplan dat zich in februari en in maart 2018 heeft ontwikkeld.

 

> DE SPELONK

geeft informatie over de grot van de Sibille van Cuma (de Antro della Sibilla Cumana bij Napels in Italië) die als model voor de enscenering heeft gediend.

 

- UIT DE WERKMAP

bevat een paar onderdelen van het plan van februari 2018 dat in het hoofdstuk De opzet is samengevat.

> ACHTERGROND EN OPZET VAN HET WERK

een korte beschrijving van de verschillende manieren waarop de fantasie van de leesopera uitgevoerd kan worden en over de uitvoering ervan als video-liederencyclus in de vorm van een video-installatie. Verder is er een beschrijving van het grondplan voor de video-installatie - en dus ook het voorgestelde werk - en een beschrijving van hoe het lied van bocca 5 in grote lijnen er uit komt te zien. Enkele opmerkingen ook over de discipline waartoe het werk behoort.

> ÉTANT DONNÉS

Een overzicht van de verschillende onderdelen die mij voor ogen staan om de installatie rond het thema van de oproep tot stand te brengen, met zowel bestaand werk, werk in wording als het nieuwe werk.

> EEN OPRISPING

Een orakelboodschap aan de kunstwereld van dit moment en dan aan een instelling in het bijzonder.

 

> DE AANZET

Plan voor een environmental installatie getiteld DE TAK, DE POORT, DE DWAAS EN DE LETHE, als aanzet tot de liederenfantasie en als onderdeel van een tentoonstelling voor voorjaar 2019..

> SAMENSTELLING VAN DE INSTALLATIE

Korte beschrijving van de verschillende onderdelen van deze installatie tegen de achtergrond van die van De Opmaat.

> ACHTERGEDACHTEN BIJ DE INSTALLATIE

Deze pagina behandelt een viertal thema's die als persoonlijke mythe belangrijk voor mij zijn en als motief een belangrijke rol in de installatie spelen. Het gaat daarbij om de thema's 'de gouden tak', 'de poort van de valse droom', 'de Lethe' en 'Those works of art' - de vermaning van de Sibille

 

> BIJGEVOEGD

zijn onderdelen die eveneens afkomstig zijn uit het aanvankelijke plan en bevat aanvullende informatie en verwijzingen naar relevante documentatie.

 

 

> home - > resumé - > de spelonk - > werkmap - > aanzet - > bijgevoegd - > menu

> volgende

> naar bovenaan deze pagina