> terug naar homepage

> inhoudsopgave

> over deze site - een toelichting

> ontstaansgeschiedenis

 

 

VERANTWOORDING

 

 

VOOR EEN OVERZICHT VAN DE GERAADPLEEGDE LITERATUUR: zie de verantwoording > Bronnen en gebruikte literatuur in de appendix van 2. De Fabel

SPECIALE DANK ben ik verschuldigd aan Cyril Connolly, R.D.Williams, Roberto Calasso en Robert Graves; zij hebben mij in hun werk in het onmetelijke gebied van de mythologie op cruciale punten de weg gewezen. Zeer speciale dank ook aan Geerten Meijsing (Joyce en Co); zonder zijn Venetiaanse brieven en Calabrese Dagboeken en zijn vertaling van The Unquiet Grave zou ik nooit met Palinurus’ droeve droom in aanraking zijn geweest en mij daarin mee hebben laten slepen.

CITATEN uit werken van Homeros, Hesiodos en Vergilius in Nederlandse vertaling zijn, zonder verdere verwijzing, afkomstig uit de vertalingen die vermeld staan in de lijst van geraadpleegde literatuur. Voor de citaten uit de Aeneis van Vergilius is meestal gebruikt gemaakt van de vertaling van A. Rutgers van der Loeff, door de auteur ‘een navolging in Nederlandse verzen’ genoemd. Hier en daar is, in parafrasen ook wel door elkaar, gebruik gemaakt van de vertalingen van M. Schwartz en M. d’Hane-Scheltema.

DE PARAFRASE van Lemprieres’ korte samenvatting van het Palinurusverhaal op de omslagen van de boeken en de toelichting op de site is evenals het daarna volgende citaat van Cyril Connolly ontleend aan de Nederlandse vertaling van Connolly’s The Unquiet Grave (Het Rusteloze Graf), vertaling Joyce & Co / G.J.M. Meijsing, in 1982 verschenen in de reeks Privé-domein (nr 81), Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam.

DE TOTSTANDKOMING VAN DIT PROJECT is mede mogelijk gemaakt door subsidies van het voormalig Fonds Beeldende Kunst Vormgeving en Bouwkunst, Amsterdam. Een basisstipendium rond 1997/98, dat onder meer is aangewend voor het tot stand brengen van de fabel Hekate - Trivia, Selene, Hekalene, fabel voor een nog onbestemd project (1998). En een bijdrage in 2009 voor het verder ontwikkelen van dit project als webopera, dat wil zeggen als een online work in progress op internet.

 

ANDER WERK aan De K van Skylla gerelateerd:

Atelierbericht 81.10 - TWEE ZIJDEN VAN DE OVERWINNING,  publikatie (1981)

Installatie PROEFALARM 7.5.1984 - aantekeningen en beeldverslag, publikatie (1984)

PALINURO, video-installatie (1989)

MISENO, video-installatie (1990)

HET LIED VAN HYLAS, mediawerk (1995)

HEKATE - TRIVIA, SELENE, HEKALENE - fabel voor een nog onbestemd project (1998)

NOX UMIDA, video-installatie (1999/00)

MALEBOLGE, video-installatie (1999/00)

LEZINGEN VAN HET BLAUWE UUR, video-installatie (2001)

Palinuro, Miseno, Nox Umida - remixen en configuraties voor videoprojectie (2002/04)

NIET LANGER VAN LAND, mediawerk (2007/11)

 

 

> home - > toelichting - > inhoudsopgave leesopera - > korte inhoud - > ontstaansgeschiedenis

> leesopera - > video-opera - * sub rosa