Cassiano del Pozzo, tekening naar een grafreliëf (Museo Civico, Aquila)

 

 

 

* Hekate Trivia

> Eerste wacht - Nox umida
> Hondewacht - Te, Palinure, petens
> Dagwacht - In unda
> Voormiddagwacht - Skylla
> Van fabel naar parabel

 

 

* Overige Fabel

 

> Ten geleide

> Wie was Hekate

 

> Trivia Selene

> Slaap - Selene
> Offer - Misenus
> In litore - Cumae
> Olentis averni - Afgrond
> Van fabel naar parabel (v)

 

> Hekalene

> Aanvallige muzen - Hesiodos
> Van fabel naar parabel (vv)

 

- Appendix

> Over het ontstaan van de fabel
> Over het project - LHOOQ
>
Noten
> Verantwoording

 

> menu

> home

 

 

 


 

HEKATE TRIVIA

 

 

U zoekend, Pali­nurus, droeve droom u brengend - onver­diend.

Vergilius Aeneis (5.840)

 

 

Hekate Trivia (*1) begint met de slotpassage van boek V van Vergilius’ Aeneis. Daarin wordt verteld hoe vlak voor het einde van hun jarenlange omzwervingen en met het einddoel, het vasteland van Italië bij Cumae, in zicht, Palinurus, de stuurman van het hoofdschip van een legertje Trojanen, door de god van de Slaap overboord wordt gegooid.
In de boeken die vooraf gingen is verteld hoe Troje ten onder ging en hoe Aeneas werd gemaand met een aantal schepen en een groep metgezellen te vluchten om in Italië een nieuwe Trojaanse stad, het latere Rome, te stichten. Hoe tijdens een zwerftocht die zeven jaar zou duren zijn vlucht een goddelijke missie werd, waarbij veel tegenslagen overwonnen moesten worden en hoe de Trojanen door een hevige storm aan het hof van de Carthaagse koningin Dido waren beland.
Dido, verliefd op Aeneas, maar uiteindelijk door hem verraden, pleegt zelfmoord. Aeneas, door Jupiter gemaand zijn opdracht niet te verzaken, was heimelijk met zijn vloot uitgevaren. Opnieuw moeten de Trojanen vanwege een storm naar Sicilië uitwijken. Naar Eryx waar zij al eens eerder zijn geweest en waar zij Aeneas’ vader die daar toen gestorven was, hebben begraven. Als zij weer vertrekken is dat met achterlating van een groot deel van de vrouwen, die in opstand waren gekomen en de schepen in brand hadden gestoken. Neptunus zal in ruil voor één mensenleven voor een kalme zee zorgen. Palinurus stuurt het voorste schip.

 

 

EERSTE WACHT - NOX UMIDA

 

Eerst een korte terugblik op de situatie waarin de protagonist van mijn videowerk Palinuro zich bevindt - als hem tijdens zijn wacht door de slaapgod  ‘onverdiend’ een ‘droeve droom’ wordt gebracht en hij probeert aan de verleiding van de slaap weerstand te bieden. > lees

 

 

HONDEWACHT - TE, PALINURE, PETENS

 

De maannacht is bijna over haar hoogste punt heen. Tijd om van de droom die ik rond Palinurus droom een korte balans op te maken. > lees

 

 

DAGWACHT - IN UNDA

 

Mijn nachtdroom is nu een morgendroom, maar ik zal goed op mijn tellen moeten blijven passen. De dageraad (Eos) is een niet ongevaarlijk moment, omdat het daglicht (Hemera) als directe afstammeling van de oergodin nacht (Nyx) zowel onverbrekelijk verbonden is met de duisternis van de cyclus van dag en nacht, als met de eeuwige oerduister­nis (Erebos). (...) Er is dus nog altijd de schaduw van de onderwereld en de diepe afgrond Tartaros en, dichter bij huis, de duisternis van grotten en spelonken. > lees

 

 

VOORMIDDAGWACHT - SKYLLA

 

De vraag deed zich voor of Poseidon er de hand in heeft gehad dat Palinurus, ondanks zijn behoedzaamheid, in Skylla's rotshol terecht is gekomen. > lees

 

 

VAN FABEL NAAR PARABEL - enkele notities

 

Zeus die zich aan de oergodin Nemesis vergrijpt was het zoveelste geval van een generatielange schending van de wereldorde. De ontmanning van Ouranos door Kronos bijvoorbeeld, en dat nog wel in het allereerste begin, daartoe aangezet door de oergodin Ge, zijn moeder. Ik vind het dan ook niet vreemd dat.. > lees

 

 

> home - > ten geleide - > over Hekate - > Hekate Trivia - > Trivia Selene - > Hekalene - > appendix - > noten - > menu