C. del Pozzo, tekening naar een grafreliëf (Museo Civico Aquila)

 

 

* Eerste wacht

> Eerste wacht 1 - Somnus

> Eerste wacht 2 - Morpheus

> Eerste wacht 3 - Phantasus

> Eerste wacht 4 - Phobetor

 

> Hondewacht

> Dagwacht

> Voormiddagwacht

> menu

 

 

EERSTE WACHT - NOX UMIDA

 

 

 

 

Volgens Robert Graves moeten mythologische verhalen niet langs psychoanalytische weg maar vanuit hun historische achtergrond bestudeerd worden.(*2)  Laat ik, nu ik het Palinurusverhaal opnieuw ga bestuderen, proberen dat voor ogen te houden. Alsof het verhaal dus echt zou zijn gebeurd, maar dan wel tegen die Vergiliaanse achtergrond van ‘ontzag inboezemende geheimzinnigheid’(*3)  en de mythologische figuur Hekate die ook een rol in het verhaal bleek te spelen.(*4) Een transhistorische studie of zoiets, zo zou je dit heropende onderzoek naar het lot van Palinurus misschien moeten noemen. Die - en dat is een belangrijk uitgangspunt - vanwege het onderwerp en de sfeer eromheen als een gedróómde studie wordt opgeschreven.

 

 

EERSTE WACHT 1 - SOMNUS

 

Eerst een korte terugblik op de situatie waarin de protagonist van mijn videowerk Palinuro zich bevindt - als hem tijdens zijn wacht door de slaapgod  ‘onverdiend’ een ‘droeve droom’ wordt gebracht en hij probeert aan de verleiding van de slaap weerstand te bieden. > lees

 

 

EERSTE WACHT 2 - MORPHEUS

 

Omdat mythen verhalen zijn die voor een deel teruggaan op ware gebeurtenissen die diepe sporen in de geschiedenis en dus ook in de menselijke herinnering hebben achtergelaten, wil ik om te beginnen eerst een aantal gegevens rond dit verhaal bekijken vanuit de invalshoek alsof dat verhaal echt zou zijn gebeurd. > lees

 

 

EERSTE WACHT 3 - PHANTASUS

 

(...) De episode rond Palinurus' onverdiende droeve droom staat aan het einde van het vijfde boek (5.833-871), direct nadat de vloot, voor de tweede keer, vanaf Sicilië op weg naar het vasteland van Italië is uitgevaren. In de Nederlandse vertaling die ik het liefst gebruik (...) begint het zo: > lees

 

 

EERSTE WACHT 4 - PHOBETOR

 

Er is met de maannacht een geheel nieuwe setting rond mijn droom over Palinurus komen te bestaan. Zoals het er nu naar uitziet: niet alleen een slaapgod maar ook de maan speelde mogelijk een rol in de verdwijning van Palinurus. > lees

 

 

> home - > eerste wacht > 1 > 2 > 3 > 4 - > hondewacht - > dagwacht - > voormiddagwacht - > menu