C. del Pozzo, tekening naar een grafreliëf (Museo Civico Aquila)

 

 

* Hondewacht

> Hondewacht 1 - Hypnos

> Hondewacht 2 - Ourania

> Hondewacht 3 - Phoibe

> Hondewacht 4 - Tartarouchos

 

> Eerste wacht

> Dagwacht

> Voormiddagwacht

> menu

 

 

HONDEWACHT - TE, PALINURE, PETENS

 

 

 

 

Van zes vrouwenborsten ben ik bij de maan en Hekate beland, en bij Trivia in haar stralende en huiveringwekkende gestalte. Zij hebben mij vanaf de verduisterde aarde zowel in de boven- als onderwereld gebracht - verblind en verward door droefsluimerende en geëxalteerde doodsgedachten. Achter de horizon van de rustige zee waarop mijn blik zich richt, liggen de steile rots en kaap die, voordat wij aan land gaan, omzeild moeten worden. En daar weer achter het zwarte meer en de bossen waarin zich de grot van de waarzegster bevindt, die mijn aanvoerder, die ik niet meer luchten kan, straks eerst nog moet zien te vinden. Mijn metgezellen en aanvoerder liggen in diepe rust. Net als jullie daar aan de overkant - en nog geen besef hebben van wat jullie boven het hoofd is komen te hangen... Vier uren eer de asgrauwe schemering van de maan in de dageraad overgaat en mijn wacht erop zal zitten. Mijn aanvoerder zal wel weer eerder wakker zijn. Zal ik het roer wel uit handen geven?

 

 

HONDEWACHT 1 - HYPNOS

 

De maannacht is bijna over haar hoogste punt heen. Tijd om van de droom die ik rond Palinurus droom een korte balans op te maken. > lees

 

 

HONDEWACHT 2 - OURANIA

 

Ik heb er al eerder op gewezen dat de naam Palinurus volgens Connolly een seksuele bijbetekenis heeft en dat in een epigram van Martialis daarop toegespeeld zou worden. > lees

 

 

HONDEWACHT 3 - PHOIBE

 

(...) Ook al is de maannacht over haar hoogtepunt heen, het besluit dat Palinurus zal nemen sluimert nog, omdat eerst nog op bepaalde raadselachtigheden in het Palinurusverhaal en op herinneringen die in mijn droom opgekomen zijn doorgedroomd moet worden. > lees

 

 

HONDEWACHT 4 - TARTAROUCHOS

 

Dat Palinurus terwijl hij zat te dromen de dood nabij is geweest is langzamerhand een gegeven waaraan niet valt te ontkomen. Evenals aan het feit dat hij niet lang nadat hij ervandoor is gegaan zijn aftocht met de dood heeft moeten bekopen. > lees

 

 

> home - > eerste wacht - > hondewacht > 1 > 2 > 3 > 4 - > dagwacht - > voormiddagwacht - > menu