> Libretto

> Hoofdmotieven

> Prelude en proloog

> Eerste akte/beeld

- Tweede akte/beeld

* eerste tafereel

> tweede tafereel

> derde tafereel

> Derde akte/beeld

> Epiloog en finale

 

> Ten geleide

> Korte inhoud

> Rolverdeling

> De gouden tak

 

< home

 

 


 

AKTE/BEELD II

 

 

 

Eerste tafereel

(Hekate-trioditis, Selene)

Kort voor zonsopgang. Palinouros bereikt het strand onder de akropolis van Kumai. Hij verstopt zijn vlot onder struikgewas op een uithoek van het rotsige strand en legt zich te ruste. Hij valt vrijwel direct in slaap, uitgeput van alle inspanningen om eerder dan Aineias het vasteland te bereiken en zich ongezien met zijn vlot te kunnen verbergen. Rondom de akropolis en naar het strand toe bevinden zich de bossen van Hekate in haar drie gedaantes van Selene, Artemis en Persephone. Selene, die zich tot slapende mannen aangetrokken voelt, nadert vanuit het bos en slaat neuriënd en zacht in zichzelf pratend de diep slapende Palinouros gade. De stuurman - beroepsmatig altijd waakzaam, ook in zijn slaap - laat haar begaan, ook wanneer het van de kant van de maangodin niet alleen bij gadeslaan blijft en hij in wat inmiddels een halfslaap geworden is, zelf begint te praten.
Palinouros wordt wreed gewekt door het geschal van een trompet. De dageraad heeft Selene tijdens zijn vervolgslaap, die onder haar bedwelming uiteindelijk zeer diep was, afgelost. Hij ziet in het vroege ochtendlicht op korte afstand Misenos staan, daar waar branding en zandstrand elkaar tussen de rotsen raken. Omdat de trompetter juist op dat moment de zee de rug toekeert, wordt Palinouros op zijn beurt gezien door Misenos. Verderop zijn onder uitingen van opgeluchtheid en triomf Aineias en zijn manschappen aan het ontschepen. Misenos, blij dat de stuurman nog in leven is, verwacht dat Palinouros zich onmiddellijk met hem naar Aineias begeeft om hun aanvoerder gerust te stellen. De stuurman weigert; er ontstaat een twistgesprek tussen beide mannen dat ertoe leidt dat de trompetter, altijd al een dienstklopper, hem nu onder dwang naar Aineias wil brengen. Palinouros verzet zich. Misenos ontsteekt in woede, gelooft er niets meer van dat de stuurman een ongeluk overkomen is en wil Palinouros een lesje leren. Het getwist ontaardt in een tweegevecht waarbij beiden in de branding belanden.
Als Palinouros het onderspit dreigt te delven schiet Triton, trompetter van de zee, die door Poseidon naar het strand van Kumai was gestuurd, de stuurman te hulp. Daarbij voelt Triton zich ook nog door de trompetter geprovoceerd, omdat Misenos zijn trompet triomfantelijk over zijn domein had laten klinken. Palinouros krijgt de gelegenheid om zich van zijn aanvaller te bevrijden en aan de opgezwiepte branding te ontsnappen. De zeegod versmoort Misenos in zee tussen de rotsen. De stuurman verlaat in aller ijl het strand.
Hera die, de vloot van Aeneas nauwlettend volgend Triton nog eens extra had aangespoord, uit haar grote voldoening over Misenos' dood en tart Aphrodite, haar rivaal die de vloot op het laatste stuk ook nauw in de gaten had gehouden. Nu Aineias aan land is, was het aandeel van Misenos als legeraanvoerder in het vervolg van de expeditie belangrijker geworden dan dat van Palinouros en past het verlies van Misenos beter in het straatje van Hera, die nog altijd uit is op de nederlaag van de Trojanen. Aphrodite verwenst Palinouros, die weliswaar aan het zoenoffer is ontsnapt maar haar zoon op het laatste stuk van de tocht opzettelijk in de steek heeft gelaten. Zij richt zich opnieuw tot Poseidon, die komt opdagen maar zich tegenover haar neerbuigend doof houdt. Zij krijgt geen antwoord op haar vraag of met de dood van Misenos het offer van één mensenleven als zoenoffer voor de veilige overtocht van haar zoon van Eryx naar Kumai is volbracht en hoe het met de expeditie aan land verder moet nu Aineias' legeraanvoerder al voordat die begonnen is, is gevallen. Poseidon verlaat het strand en voegt zich weer bij zijn gevolg op volle zee.

 

 

> eerste tafereel - > tweede tafereel - > derde tafereel

 

> home - > libretto - > prelude/proloog - > akte/beeld 1 - > akte/beeld 2 - > akte/beeld 3 - > epiloog/finale - > menu