> passages uit Vergilius' Aeneis

 

> de epiloog uit The Unquiet Grave

 

> passages uit andere werken

 

> submenu analecta

> home

 

 


ANALECTA

 

 

Een verzameling uittreksels van de belangrijkste literaire bronnen

 

 

 

1. PASSAGES UIT DE AENEIS VAN VERGILIUS

 

De analecta met passages uit de Aeneis bevatten een neerslag van het herlezen van de boeken 1 t/m 6 en 7 en 11. Ik vond het nodig om, na het voltooien van de delen Het verhaal en De fabel naar de literaire bronnen terug te keren die aan de webopera als werk in wording en aan de daaraan vooraf gaande videowerken ten grondslag hadden gelegen. Ik wilde weten of  in Vergilius' tekst het nodige terug te vinden was over thema's die in de periode van het ontstaan van de videowerken nog niet aan de orde waren gekomen maar wel in mijn versie van het verhaal en in de fabel voor de webopera.

Dat bleek inderdaad het geval, bijvoorbeeld voor wat de rol van de op zich als personage niet zo interessante Hera betreft, die in het verhaal van de webopera een steeds belangrijkere rol was gaan spelen. Bovendien bleek het aantal ongerijmdheden in Vergilius' verhaal nog groter te zijn dan ik in mijn eerdere studies en die van anderen tegengekomen was. Ook kwamen er voor de rolverdeling plots andere figuren in aanmerking dan die ik aanvankelijk had gedacht. Fama of Pheme bijvoorbeeld, godin van de roem en het gerucht; in het algemeen afgebeeld met een lange bazuin voor het verspreiden van roem en een korte bazuin voor het verspreiden van valse geruchten, maar bij Vergilius een spelbreekster met verscheidene tongen en taterende monden.

De analecta uit de Aeneis hebben ook als doel om alle passages met monologen en dialogen (passages in directe rede dus) bij elkaar te brengen. In de eerste plaats als 'refentie-teksten' voor de monologen en dialogen van het libretto, dat immers uit 'gesproken' tekst komt te bestaan, maar ook als 'voorbeeld' voor de wijze waarop goden en halfgoden elkaar toespreken.

Verder heb ik in de analecta uit de Aeneis ook passages met beschrijvingen van gebeurtenissen bijeengebracht. Nu eens als beschrijving in een door een personage uitgesproken tekst, dan weer als beschrijving van de kant van de auteur zelf. Deze beschrijvingen kunnen eveneens voor het libretto worden gebruikt. Voor de dialogen tussen de personages bijvoorbeeld, of voor de innerlijke monologen, visioenen en herinneringsbeelden van de protagonist of voor de scenografie van de ruimte om hem heen.

De vertaling die ik heb gebruikt is die van Dr. A. Rutgers van der Loeff, uitgegeven door Wereldbibliotheek N.V., Amsterdam 1965. Deze vertaling, door de vertaler zelf 'navolging in verzen' genoemd, staat als twaalf afzonderlijke boeken op internet (www.koxkollum.nl/vergilius/). Het boek dat ik bezit is de derde druk uit 1979, bij Uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, Klassieke Galerij Nummer 154. Het gaat bij deze vertaling dus om een herdichting en niet om een woordgetrouwe vertaling. Dat heeft voor- en nadelen, maar ik heb een voorkeur voor deze vertaling omdat de enigszins archaïsche stijl meer tot de verbeelding spreekt - en voor een libretto, dunkt mij, ook bruikbaarder is - dan de meer eigentijds vertaalde versies, zowel metrisch als in proza. De Engelse vertaling van de Aeneis die mijn voorkeur heeft is The Aeneid of Virgil - A new verse translation by C. Day Lewis. Een vertaling gemaakt voor uitzending op BBC radio en voor het eerst als boek gepubliceerd in 1952.

 

> naar de passages uit de 'Aeneis' van Vergilius

 

 

 

2. WHO WAS PALINURUS? - EPILOOG VAN CONNOLLY'S THE UNQUIET GRAVE

Dit carnet bevat een download van de integrale weergave van de epiloog van The Unquiet Grave, zoals die te vinden is op internet:

https://ia902606.us.archive.org/35/items/TheUnquietGrave/HTM/00000139.htm t/m ..../00000151.htm.

De site bevat een behoorlijk aantal onregelmatigheden als gevolg van fouten, die denk ik tijdens het scannen gemaakt zijn, maar qua leesbaarheid te verwaarlozen zijn. Connolly’s epiloog is een belangrijke inspiratiebron voor mijn video-installatie Palinuro uit 1989 geweest, die zich op onderdelen ook nu nog doet gelden. Vandaar dat ik een ongecorrigeerde download van deze epiloog onder de aandacht breng.

 

> naar 'Who was Palinurus' uit Connolly's 'The Unquiet Grave'

 

 

 

3. PASSAGES UIT ANDERE WERKEN

 

De analecta met passages uit andere werken bevatten stukken uit twee belangrijke werken uit zowel de Griekse als Romeinse literatuur. Het gaat daarbij om de volgende werken:

* Hesiodos - Theogonie

* Ovidius - Metamorphosen

Als afsluiting is er nog een gedicht van de Britse schrijver en dichter Robert Graves, wiens The Greek Myths - samen met het mythografische werk van Hesiodos en de Italiaanse schrijver Roberto Calasso - voor mij een grote inspiratiebron is geweest. Een werk dat in wetenschappelijke kringen niet onomstreden is maar dat blijft intrigeren, omdat alle mogelijke variaties van de mythen becommentarieerd en met bronvermelding bijeen zijn gebracht.

* Robert Graves - Penthesileia

 

> naar de passages uit andere werken

 

 

> terug / omhoog naar begin pagina

 

> home - * analecta