Amsterdam 1965, Wereldbibliotheek N.V.

 

 

Carnets met passages uit Vergilius' Aeneis

> boek 1 - aankomst in Karchedon

> boek 2 - de ondergang van Troje

> boek 3 - de zwerftocht na de val van Troje

> boek 4 - aan het hof van Dido

> boek 5 - oponthoud in Eryx

> boek 6 - in Hesperia bij Kumai

> uit boek 7 en 11 - over Camilla

 

> submenu analecta

> home

 

 


ANALECTA 1

PASSAGES UIT: PUBLIUS VERGILIUS MARO AENEIS

in Nederlandse verzen nagevolgd door Dr. A. Rutgers van der Loeff

 

 

BOEK 1 > AANKOMST IN KARCHEDON

> 1. Hera's vijandigheid tegenover de Trojanen; > 2. Aphrodite en Zeus; > 3. Aphrodite en Aineias; > 4. Aineias bij de tempel van Karchedon; > 5. Eerste ontmoeting tussen Dido Aineias; > 6. Dido raakt in de ban van Aineias; > 7. Het lied van Iopas.

 

BOEK 2 > DE ONDERGANG VAN TROJE

> 1. Het begin van de strijd; > 2. De strijd; > 3. De vlucht.

 

BOEK 3 > DE ZWERFTOCHT NA DE VAL VAN TROJE

> 1. Van Troje naar Traki; > 2. Delos; > 3. Kreta; > 4. Van Kreta naar de Strophades; > 5. Langs de Strophades naar Aktion; > 6. Van Aktion naar Bouthroton in Apeiros; > 7. Overnachting in Keraunia; > 8. Naar het zuidelijkste punt en dan Trinakriae; > 9. Bedreigd door de Etna en de kykloopsen; > 10. Langs de oostkust van Trinakria; > 11. Langs de zuidwest- en westkust van Trinakria.

 

BOEK 4 > AAN HET HOF VAN DIDO

> 1. Dido’s ontluikende liefde voor Aineias; > 2. Gearrangeerd huwelijk tussen Dido en Aineias; > 3. Opdracht aan Aineias om te vertrekken; > 4. Dido’s verzet tegen Aineias’ vertrek; > 5. Dido’s wanhoop; > 6. Aineias vertrek en Dido’s razernij; > 7. Dido wanhoopsdaad en dood.

 

BOEK 5 > OPONTHOUD IN ERYX

> 1. Vertrek uit Karchedon en wederom een storm; > 2. Terug op Trinakria, in Eryx; > 3. Hera hitst de Trojaanse vrouwen op; > 4. Twijfels bij en beslissingen van Aineias; > 5. Vertrek uit Eryx; > 6. Aphrodite’s smeekbede aan Poseidon; > 7. Palinouros’ droeve droom en val overboord.

 

BOEK 6 > IN HESPERIA BIJ KUMAI

> 1. Aankomst in Hesperia; > 2. Aineias en de Sibylla; > 3. Rond de dood van Misenos; > 4. Op weg naar de onderwereld; > 5. In de onderwereld (fragmenten)

 

UIT BOEK 7 EN 11 > OVER CAMILLA

> 1. Camilla in boek 7; > 2. Camilla in boek 11.

 

> terug / omhoog naar begin pagina

> boek 1 - > boek 2 - > boek 3 - > boek 4 - > boek 5 - > boek 6 - > boek 7 & 11

> home - > analecta